We laten geen talent liggen

Overheidsorganisaties hebben tientallen, soms wel honderden medewerkers. Een enorme schat aan kennis, kunde en talent, die niet altijd volledig wordt benut.

Want mensen groeien, de wereld om ons heen verandert en dat kan allerlei gevolgen hebben voor de werkvloer. Zoals medewerkers die niet meer met hun baan matchen, door een fusie of reorganisatie een nieuwe invulling aan hun werk moeten geven of hun opgedane werkervaring willen verzilveren met een diploma of certificaat. Daar komen wij in beeld.

Wij zijn Libereaux,

marktleider op het gebied van persoonlijke e-Portfolio trajecten binnen overheidsorganisaties. Daarnaast heeft ons adviesbureau als pijlers: Professionalisering van medewerkers en de Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Onze grote kracht is dat we een intrinsieke motivatie opwekken in de mensen waar we mee werken. Zoals het enthousiasme om vanuit hun ervaring naar nieuwe baankansen te kijken. Of de ambitie om zich te ontwikkelen door een opleidingstraject in te gaan.

Nieuwe energie

Onze medewerkers zijn professionals op het gebied van arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. We zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werken al ruim zes jaar voor overheidsorganisaties in het hele land.

Met Libereaux kies je niet voor een theoretische consultant. Je kiest voor praktijkgerichte professionals die jouw organisatie nieuwe energie geven. Want wij zien dagelijks hoeveel voldoening het geeft om als mens of organisatie een pas op de plaats te maken, en vervolgens weer vol energie vooruit te kunnen.