Vakmanschap waardevol maken! Jongeren zonder startkwalificatie verleiden tot onderwijs.

Aanpak
Het Leerwerk Loket Twente en Libereaux hebben de handen ineen geslagen om jongeren in Twente met weinig of geen relevante opleiding te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. De basisgedachte hierbij is, dat het niet voor niets is dat deze groep niet op school zit. Het slechts aanbieden van een opleiding of de mogelijkheid van een training, levert niet het beoogde doel op, namelijk de jongeren behouden voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Heel vaak weten mensen niet wat hun kwaliteiten zijn.

Het werk dat ze doen en de kwaliteiten die ze daarin laten zien vinden ze vaak ‘heel logisch’. Maar dat is het juist niet! Door dit zichtbaar te maken én waarde te geven, gaan er deuren open die je voorheen niet voor mogelijk hebt gehouden. Libereaux heeft hiervoor samen met het Leerwerk Loket Twente nu de mogelijkheid om hierin met werkgevers en jongeren in gesprek te gaan vanuit de regionale aanpak “de Twentse Beloften”.

Dit traject "de Twentse Beloften" waarbij de jongere medewerker, onder begeleiding, zelf zijn aanwezige kennis en ervaring bijeenbrengt in een digitaal portfolio (www.ditkanik.nu) én zichtbaar maakt. Vanuit dit inzicht ontstaat er een gericht beeld voor een logisch vervolg binnen zowel de arbeidsmarktroute als het onderwijs.

Resultaat
Het rendement wordt gevonden in het eerst terugkijken wat iemand al beheerst, dit waarde te geven en vanuit dit inzicht een gerichte vervolgstap te zetten. Het geeft niet alleen een beter zelfinzicht maar ook een concreet beeld over mogelijke vervolgstappen.
Dus in plaats van iemand te duwen richting een opleiding (aanbod gericht) verleid je iemand vanuit het beeld wat iemand al kan en beheerst. Het Competentiebewijs én een gepersonaliseerd e-Portfolio zijn het sluitstuk van dit traject.

Mocht de vervolgstap een onderwijsstap zijn binnen het middelbaar beroepsonderwijs, dan bestaat de mogelijkheid om deze opleiding vergoedt te krijgen via het Twents Fonds voor Vakmanschap.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons informatieblad “competentietraject Twentse Beloften 2019 / 2020”.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het competentietraject?
Neem dan contact op met Wim Dönnicke: 088-5053610 of wdonnicke@libereaux.nl


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.