Eerste teamuitreiking Vakbekwaamheidsbewijzen KwaliteitsCriteria (KC) een feit!

Libereaux is door het Nationaal Kenniscentrum EVC erkend om EVC-trajecten (formele validering van werkervaring / Erkennen van Verworven Competenties) op het profiel van de landelijke Kwaliteitscriteria af te nemen.

Woensdag 5 december 2018 hebben 15 medewerkers van de gemeente Brunssum (afdeling Publieksdiensten) hun ‘Vakbekwaamheidsbewijs KC’ ontvangen na een succesvolle afronding van hun EVC-traject.
Met het Vakbekwaamheidsbewijs KC kunnen de medewerkers én de organisatie aantonen dat zij voldoen aan de landelijke vastgestelde criteria voor VTH-medewerkers. Maar belangrijker, het legt de basis voor een gerichte professionele ontwikkeling.

De gemeente Brunssum heeft ervoor gekozen om de zorgplicht t.a.v. de Kwaliteitscriteria in te vullen via het EVC-traject. Onder begeleiding van Libereaux hebben de medewerkers hun eigen digitale portfolio opgebouwd en hieraan bewijsstukken gekoppeld. Een vakinhoudelijke Assessor heeft vervolgens op basis van een interview en portfoliobeoordeling, de EVC-rapportage opgesteld.

De gemeente Brunssum is de eerste gemeente in Nederland waarbij op teamniveau de Vakbekwaamheidsbewijzen KC zijn uitgereikt. De burgemeester van Brunssum, de heer Gert Leers nam de honneurs waar en bedankte de medewerkers voor de inspanning en dat hij vooral trots is op de expertise die een relatief kleine gemeente in huis heeft.

Gemeente Brunssum - Emile Verhijden
(Gemeente Brunssum - Emile Verhijden)

Libereaux is momenteel in heel Nederland bezig om medewerkers en teams binnen het VTH-werkveld een EVC-traject gericht op de Kwaliteitscriteria te laten doorlopen. Niet alleen vanuit de noodzaak om aan te tonen dat je voldoet c.q. gaat voldoen, maar vooral vanuit de gedachte om samen met de medewerkers te groeien.

Wil je meer informatie over het EVC-traject en/of Vakbekwaamheidsbewijs KC en wat dit voor jou of jullie organisatie kan betekenen?
Bel dan met Wim Dönnicke 088-5053610 of Raymond Steenkamp 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.