Vijftien muskusrattenbestrijders maken e-portfolio in EVP-traject

In het magazine “De Praktijk” van de sector waterschappen staat een mooi artikel over een succesvol verlopen project bij Wetterskip Fryslân. Vijftien muskusrattenbestrijders hebben onder begeleiding van Libereaux een EVP-traject doorlopen.

Gedurende het traject heeft de taakverbreding waarmee de bestrijders te maken hebben centraal gestaan. Het Wetterskip wil de bestrijders blijven motiveren met zinvol en nuttig werk in het waterbeheer. Dit brengt met zich mee dat de aanwezige kennis, vaardigheden en competenties in beeld moet worden gebracht. Gekozen is voor een e-portfolio aanpak.

Met het e-portfolio kunnen de deelnemers hun ontwikkeling bijhouden en eventueel delen met geïnteresseerden. Het e-portfolio is tevens de basis geweest voor het ErVaringsProfiel (EVP) zoals alle deelnemers die hebben ontvangen. In het EVP wordt een onafhankelijke beschrijving gegeven van de kennis, vaardigheden en competenties waarover de deelnemers beschikken.

Lees hier het artikel uit de Praktijk, sector waterschappen nr. 9, novemer 2018 - Vijftien muskusrattenbestrijders maken e-portfolio in EVP-traject.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.