Libereaux kijkt over (kwaliteits)grenzen heen!

Bij Libereaux vinden we kwaliteit belangrijk. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren voor zowel organisaties als individuen. Om deze reden hebben we meegedaan aan het Europese project ‘Peer Review voor Validering’. Peer review is een gestandaardiseerde methodiek voor kwaliteitsborging waarbij ‘peers’ (vakgenoten) de werkwijze van je organisatie evalueren. Dit met als doel om de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren.

Tijdens dit project hebben we als Libereaux feedback gekregen van partners uit Oostenrijk en Litouwen en zijn we als ‘peer’ betrokken geweest bij peer reviews in Frankrijk, Portugal en Oostenrijk. De uitkomsten van onze eigen peer review en de ideeën die we hebben opgedaan bij onze Europese partners hebben we gebruikt om de kwaliteit van onze portfoliotrajecten aan te scherpen en onze dienstverlening te verbreden. Zo hebben we een aantal nieuwe trajecten ontwikkeld die zich meer richten op persoonlijke ontwikkeling en zorgen we er met behulp van ons nieuwe e-portfoliosysteem voor dat kandidaten zich meer op hun persoonlijke doelen kunnen richten.

In de toekomst willen we peer review blijven inzetten om onze kwaliteit te borgen. Dit doen we onder andere in samenwerking met het Nationaal Kenniscentrum EVC en Hobeon, onze auditerende instantie.  

Wil je meer weten over de methodiek van peer review als kwaliteitsinstrument?
Kijk dan eens op https://www.peerreview.work of neem contact op met Marloes Smit.

Of lees het nieuwsartikel peer review als instrument voor kwaliteitsborging.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.