Het online EVC-register

Sinds 1 januari 2017 beheert het Nationaal Kenniscentrum EVC het online EVC-register. Vanaf 1 januari 2018 is het voor EVC-aanbieders verplicht om afgeronde EVC-procedures op te nemen in dit register.

Met behulp van het EVC-register kan gecontroleerd worden of iemand daadwerkelijk een EVC-procedure heeft afgerond én of het ErVaringsCertificaat is afgegeven door een erkende EVC-aanbieder.
Het EVC-register is openbaar maar niet voor iedereen toegankelijk. Dit houdt in dat gegevens alleen opgevraagd kunnen worden als de achternaam en geboortedatum van de EVC-kandidaat ingevoerd worden.
In het register worden alleen administratieve data getoond, waaronder: de naam van de kandidaat, de gekozen meetlat, de afgiftedatum en het nummer van het ErVaringsCertificaat. In het register zijn dus geen inhoudelijke gegevens opgenomen over de EVC-procedure en de uitkomst van het EVC-traject.

Een kandidaat kan zich altijd laten uitschrijven uit het register door contact op te nemen met het Nationaal Kenniscentrum EVC (nationaal-kenniscentrum-evc@examenkamer.nl).

Vakbekwaamheids- en Competentiebewijs
Als een EVC-traject met goed gevolg wordt afgerond, kan de kandidaat een Vakbekwaamheids- of Competentiebewijs ontvangen.
- Het Vakbekwaamheidsbewijs wordt afgegeven als tijdens het EVC-traject een erkende opleidings- of branchestandaard gehanteerd wordt.
- Het Competentiebewijs wordt afgegeven als tijdens het EVC-traject de beroepsoverstijgende competentiestandaard gehanteerd wordt.

Het bewijs wordt uitgegeven via het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het bewijs, in combinatie met het e-Portfolio en de EVC-rapportage, geeft de medewerker een onafhankelijke bevestiging van zijn kennis en kunde en daarmee (een alternatieve) toegang tot de arbeidsmarkt. Het document biedt de medewerker daarnaast de mogelijkheid om zelf de regie te pakken op professionele groei en arbeidsmobiliteit.
Aan het Vakbekwaamheids- en Competentiebewijs is geen beperkte geldigheidsduur gekoppeld.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.