Informeel leren voor schoolleiders: de dagelijkse praktijk als leerplek!

Sinds najaar 2017 is Libereaux opgenomen in het schoolleidersregister PO om voor de herregistratie in het schoolleidersregister PO de informele leerroute aan te bieden. Schoolleidersregister - Libereaux erkent

Is informeel leren ongrijpbaar, spannend, totaal anders? Nee, luidt het antwoord!

Informeel leren combineert juist de dagelijkse werkpraktijk met leermomenten en interventies. Soms vooraf gepland, maar ook vaak spontaan. De schoolleider leert namelijk bewust vanuit de dagelijkse praktijk. De sleutel tot succes is de borging van het leren in een E-portfolio (Ditkanik.nu).

Schoolbesturen kunnen de aanpak integraal toepassen binnen hun beleid op ontwikkeling en professionalisering. De geïnteresseerde schoolleider kan zich aanmelden om een individueel traject aan te gaan.

Lees meer: eerste certificaat uitgereikt voor herregistratie schoolleiders

Meer informatie over deze aanpak?

Bel dan met Mathijs Assink 088 - 5053614.


Informeel leren?...

Permanente professionalisering vindt plaats aan de hand van de professionaliseringsthema’s. Per registratieperiode van vier jaar kiest de schoolleider (minimaal) drie thema’s om een substantiële ontwikkeling aan te tonen op dit thema. Onder de definitie die het Schoolleidersregister PO hanteert voor informeel leren, vallen álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat ze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

• intervisie met collega-schoolleiders;
• een boek lezen;
• een korte cursus volgen;
• een congres bezoeken;
• een nieuwe methode op school invoeren, etc.

Het gaat dus om alle zaken die bijdragen aan de ontwikkeling. Misschien zelfs (nog) zonder dat de schoolleider het zich realiseert.

Het traject in het kort…

1. Persoonlijk startgesprek.Tijdens het startgesprek stelt de persoonlijk begeleider vanuit Libereaux samen met de schoolleider het Persoonlijk Ontwikkelplan op. Het Ontwikkelplan is gebaseerd op een vooraf ingevulde digitale nulmeting, om zo mogelijke ontwikkelthema’s te kunnen bepalen. De begeleider adviseert in mogelijkheden om op informele wijze te leren en te ontwikkelen. Gezamenlijk stellen zij leeractiviteiten op en maken afspraken over de borging hiervan in het e-Portfolio.

2. Verzamelfase leeractiviteiten. De schoolleider verzamelt in het e-Portfolio DITKANIK.NU verschillende ontwikkelactiviteiten (met onderbouwing van (beroeps)producten en reflecties) en koppelt deze aan de ontwikkelthema’s. Hierdoor krijgt de schoolleider inzicht in de voortgang van de eigen ontwikkeling die systematisch geborgd wordt.

3. Begeleidingsmoment. De schoolleider bespreekt samen met de begeleider de voortgang aangaande het Persoonlijk Ontwikkelplan en de afgesproken leeractiviteiten. De begeleider ondersteunt de schoolleider bij vragen, beoordelen van de aangeleverde bewijslast en benoemt de ontwikkeling.

4. Portfoliocheck. De schoolleider levert het e-Portfolio in bij de begeleider van Libereaux. De begeleider voert een portfoliocheck uit en geeft aan of de doorgemaakte ontwikkeling voldoende is geborgd om in aanmerking te komen voor de afronding van het thema middels het Criterium Gericht Interview.

5. Criterium Gericht Interview. In een Criterium Gericht Interview wordt er met de schoolleider een (vragen) gesprek gevoerd over de substantiële ontwikkeling van de schoolleider. In dit gesprek kunnen ook bepaalde leeractiviteiten toegelicht of uitgevraagd worden. Op basis van een vier ogen principe zal vervolgens vastgesteld worden of de substantiële ontwikkeling op het thema is aangetoond.

6. Uitreiking certificaat: Indien de substantiële ontwikkeling op het betreffende thema is aangetoond wordt een bondig rapport met een certificaat verstuurd naar de schoolleider. De schoolleider uploadt dit certificaat vervolgens in zijn registeraccount en rond het (deel)thema hiermee af.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.