Geslaagd project bij Veiligheidsregio Limburg Noord

Tijdens een feestelijke uitreiking op 30 mei 2017 hebben ruim 20 medewerkers van de Veiligheidsregio Limburg Noord op gepaste wijze het Ervaringsprofiel overhandigd gekregen. De medewerkers van de afdeling Risicobeheersing hebben zich de afgelopen maanden met enthousiasme ingezet tijdens het doorlopen van een EVP-KC traject.

Veiligheidsregio Limburg Noord - feestelijke uitreiking 30 mei 2017

De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft te maken met de zogenaamde Wabo-Kwaliteitscriteria. Deze criteria hebben tot doel om de uitvoering van de zogenaamde VTH-taken door de verschillende uitvoeringsorganisaties in het Omgevingsrecht verder te professionaliseren en de kwaliteit in de organisatie te borgen.

Nulmeting
Om te bepalen in hoeverre een medewerker voldoet aan de gestelde criteria heeft er een nulmeting plaatsgevonden middels een EVP (ErVaringsProfiel) KC (Kwaliteitscriteria) traject, wat heeft geresulteerd in een ErVaringsProfiel. Doelstelling hierbij is om te komen tot een objectieve inventarisatie en daarmee een startpunt voor een efficiënte ontwikkeling.

Opbouw E-portpolio met eigen vakmanschap
Tijdens het EVP-KC traject is er ook aandacht geweest voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Gedurende het traject hebben de medewerkers meer inzicht gekregen in hun eigen vakmanschap en persoonlijke ontwikkelbehoefte door het in kaart brengen van kerncompetenties en het opbouwen van een persoonlijk e-portfolio.
Juist door deze brede benadering is het EVP-traject niet een losstaand project geweest maar een duurzame benadering: het laten ontwikkelen van medewerkers en het faciliteren van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk voor de Veiligheidsregio.

VTH-dashboard
Om als organisatie op een uniforme en overzichtelijke wijze het vakmanschap van de medewerkers, werkzaam binnen de kwaliteitscriteria, te kunnen duiden en presenteren heeft Libereaux naast de nulmeting ook een VTH-dashboard opgeleverd.
Met het VTH-dashboard krijgt de organisatie zicht op de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de medewerkers, waardoor ze beter kunnen sturen en monitoren op de professionele ontwikkeling van de individu.

Kortom: een geslaagd project voor zowel de medewerkers als de organisatie!

Wilt u meer informatie over onze EVP (KC) en EVC trajecten? Lees dan verder.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.