Basis- en herregistratie voor schoolleiders PO

Libereaux is door het ‘Schoolleidersregister PO’ aangewezen om voor schoolleiders in het primair onderwijs zowel de basisregistratie als de herregistratie via de informele leerroute uit te voeren.

Basisregistratie
Onze Basisregistratie voor schoolleiders bestaat uit een EVC-traject (Erkennen Verworven Competenties) waarbij je, onder begeleiding van een trajectbegeleider van Libereaux, bewijsstukken verzamelt die aantonen dat je ervaring hebt met de eisen zoals gesteld in de branchestandaard ‘Schoolleider PO’.
Wanneer je portfolio volledig gevuld hebt, word je uitgenodigd voor een eindgesprek met een assessor. Tijdens dit eindgesprek licht je je porfolio en je (werk)ervaring en competenties toe. Op basis van je portfolio en het eindgesprek wordt door de assessor objectief vastgesteld op welk niveau je de vereiste criteria beheerst.

Het EVC-traject resulteert in een EVC-rapportage waarin beschreven staat wat je werkervaring is en waar eventuele ontwikkelpunten liggen. Door de EVC-rapportage aan te bieden bij het Schoolleidersregister, krijg je de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) toegekend.
Het gevulde e-Portfolio kan je vervolgens blijven gebruiken om je eigen ontwikkelingen bij te houden in het kader van de (verplichte) herregistratie.

Herregistratie
Na een eerste basisregistratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ dien je je iedere vier jaar opnieuw te registreren.
Daarmee laat je zien dat je jezelf blijvend professionaliseert. Een herregistratie kan je vormgeven met behulp van de informele leerroute van Libereaux. Dat houdt in dat je informeel leren combineert met je dagelijkse werkpraktijk.

Per registratieperiode van vier jaar moet je als schoolleider op (minimaal) drie thema’s een substantiële ontwikkeling doormaken én aantonen. Bij de herregistratie via de individuele informele leerroute van Libereaux bepaal je zelf op welke thema’s je jezelf ontwikkelt en in welk tempo je dit doet. Als je een substantiële ontwikkeling aantoont op een thema, ontvang je een rapportage met bijbehorend certificaat. Dit certificaat voeg je toe aan het schoolleidersregister PO. Hiermee heb je het betreffende professionaliseringsthema afgerond. Afhankelijk van je behoefte kan je op deze wijze één of meerdere thema’s afronden.

- Lees meer: eerste certificaat uitgereikt voor herregistratie schoolleiders
- Download hier meer informatie - Herregistratie schoolleiders
 

Meer informatie over basis of herregistratie?

Neem contact op met Thomas Tijhuis 088 - 5053608