e-Portfolio DITKANIK.NU

Libereaux heeft het e-Portfolio DITKANIK.NU ontwikkeld. Met behulp van DITKANIK.NU kan jij je werkervaring inzichtelijk maken én kan je jouw eigen ontwikkeling bijhouden.

Hoe gaat dit in zijn werk

Nadat je een inlogcode hebt gekregen, maak je binnen DITKANIK.NU ‘mijlpalen’ aan. Dit zijn functies, opleidingen, projecten, etc. waar jij trots op bent en die je graag wilt laten zien. Vervolgens voeg je documenten (‘bewijsstukken’) aan je portfolio toe waarmee je deze mijlpalen onderbouwt. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: je cv, diploma’s en certificaten,  functioneringsverslagen en getuigschriften. Maar ook praktische werkdocumenten zoals e-mails, rapportages of andere documenten waaruit blijkt dat jij over bepaalde kennis en kunde beschikt, kan je toevoegen. Nadat je de bewijsstukken hebt toegevoegd, kan je hier competenties aan koppelen. Jij kan zelf kiezen welke set aan competenties we voor je klaar zetten.

Wat kan ik er mee?

DITKANIK.NU zorgt ervoor dat jij al je werkervaringen en de daarbij horende documenten op één plek hebt staan. Je wordt je hierdoor meer bewust van je werkervaring en competenties. Dit zorgt ervoor dat je sneller en beter kan reageren op (toekomstige) ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Je kan er daarnaast voor kiezen om je portfolio (of delen daarvan) te delen met geïnteresseerden, zoals een leidinggevende of een potentiele toekomstige werkgever. Met DITKANIK.NU kan je een breder profiel van jezelf laten zien. Lees hier meer over de mogelijkheden van DITKANIK.NU. 

Wil je meer informatie of een e-portfolio account aanvragen?

Stuur dan een mail naar info@libereaux.nl.
Vermeld in de mail in ieder geval je naam en (mobiele) telefoonnummer.