Arbeidsmobiliteit, hét thema binnen overheden

De arbeidsmobiliteit binnen overheidsorganisaties is laag, terwijl zij bij uitstek onderhevig zijn aan veranderende omstandigheden. Zeker nu. Organisaties fuseren en reorganiseren, gaan vaker en anders met inwoners samenwerken en hoeven steeds minder handelingen te verrichten door toenemende digitalisering. Actuele ontwikkelingen, die allemaal cirkelen rondom één centraal thema: arbeidsmarktmobiliteit. Waarbij de houding en het gedrag van medewerkers het grote verschil maken.

Meer informatie
Met arbeidsmobiliteit winnen we allemaal

Goede werkgevers bieden hun mensen de mogelijkheden om ervaringen op te doen en te groeien als professional. Maar om welke mogelijkheden gaat het dan? Een opleidingstraject ter specialisatie? Opgedane werkervaring valideren en verzilveren tot certificaat of diploma? Een omscholing voor andere functie-eisen?

Door deze en andere vragen op individueel niveau te beantwoorden, krijgen mensen een visie op hun eigen loopbaan. Zin om in beweging te komen. In de basis gaat arbeidsmobiliteit puur over het zetten van een stap; in je hoofd, binnen je functie, binnen de organisatie of naar een nieuwe horizon.  


Klantcases

Op het gebied van arbeidsmobilisatie hebben wij ondermeer projecten gedaan voor:


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.


* Je ontvangt eenmaal per kwartaal relevant nieuws per mail. En je kunt je altijd weer afmelden.