Impuls Vakbekwaamheid

De arbeidsmarkt is op verschillende manieren in beweging. Wil je als organisatie graag weten hoe je het beste mee kunt komen met de snel veranderende arbeidsmarkt? En wil je dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling? Dan is het traject Impuls Vakbekwaamheid iets voor jullie.

Om je medewerkers gericht te kunnen laten ontwikkelen is een duidelijk beeld van de beginsituatie én de gewenste situatie noodzakelijk. De gewenste situatie schets je door een doelprofiel op te stellen voor jullie organisatie.

Doelprofiel
Het doelprofiel is een toekomstig en ambitieus profiel dat is afgestemd op  de organisatie, waarin bijvoorbeeld competenties en/of kennisaspecten zijn verwerkt. De medewerkers mogen naar dit doelprofiel toe groeien. We stellen het doelprofiel op samen met jullie medewerkers en de organisatie. Dit doen we tijdens een expertmeeting. De beginsituatie van de medewerkers wordt in kaart gebracht door middel van een competentietraject waarin dit doelprofiel centraal staat.

Laagdrempelig traject
Tijdens dit competentietraject maken medewerkers hun huidige werkervaring en competenties inzichtelijk ten opzichte van het vastgestelde doelprofiel. De basis hiervoor is DITKANIK.NU, ons e-Portfoliosysteem. Onder begeleiding verzamelen de medewerkers documenten die gekoppeld worden aan het doelprofiel. De ontwikkelbereidheid van medewerkers wordt vergroot en stimuleert gedragsverandering: medewerkers weten immers wáár ze naartoe kunnen ontwikkelen. Ook geeft het traject hen handvaten om zich beter te kunnen profileren en zelf de verantwoordelijkheid voor hun loopbaan te nemen. We maken competenties inzichtelijk, we beoordelen ze niet! Zodoende is het een laagdrempelig traject en een eerste stap in het samen ontwikkelen.

Resultaat
Wanneer het portfolio gevuld is, vindt er een eindgesprek met de begeleider plaats. Na afloop hiervan schrijft de begeleider een ontwikkeladvies. De individuele adviezen verzamelen we in het dashboard. Op basis hiervan schrijven we een Strategisch Ontwikkelplan (SOP) voor jullie organisatie. Hieruit volgt de Startkit Competentieontwikkeling waarin handvaten worden aangereikt voor verdere ontwikkeling van de medewerkers. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.