Ontwikkelen valideringsaanpak

Een drukke baan, een gezin en allerlei andere verplichtingen zorgen ervoor dat het volgen van een opleiding voor een werkende vaak niet de hoogste prioriteit heeft. Het feit dat een opleiding vaak veel overlap heeft met het werk dat iemand al uitvoert, werkt ook niet mee.
Immers: waarom zou je iets leren dat je in de praktijk al hebt geleerd en hebt toegepast?

Door binnen je onderwijsinstelling een valideringsaanpak te hanteren zorg je ervoor dat een werkende alleen hetgeen leert dat hij/zij nog niet kan en/of nog geen ervaring mee heeft. Dit leidt tot een verkorte, efficiënte opleiding en een gemotiveerde student. Werkgevers vinden (financieel) efficiënt opleiden daarnaast ook steeds belangrijker: jullie onderwijsinstelling groeit naar een logische ontwikkelpartner voor de arbeidsmarkt. Bovenal maak je je eigen onderwijsaanbod aantrekkelijk voor een grotere doelgroep.

Wat is een valideringsaanpak?

Tijdens het doorlopen van een valideringstraject, maakt een werkende in een relatief korte periode inzichtelijk over welke (werk)ervaring hij of zij beschikt. Deze werkervaring wordt afgezet tegen een opleidingsstandaard die binnen jouw opleidingsinstelling gehanteerd wordt. Het resultaat van het valideringstraject is een rapportage waarin beschreven wordt welke ervaring een werkende al heeft. Op basis van de rapportage kan een examencommissie vervolgens vrijstelling geven voor vooraf vastgestelde delen van de opleiding.

Wat doet Libereaux?

Samen met jullie interne deskundigen ontwikkelt Libereaux een valideringsaanpak die aansluit bij jullie manier van werken. Om draagvlak te creëren, betrekken we hier de examencommissie(s) bij. Naast het proces van de valideringsaanpak ontwikkelen we ook bijbehorende documentatie zoals valideringsmeetlatten, handleidingen/instructies voor betrokkenen, beoordelingsformulieren, etc. Vervolgens zorgen we ervoor dat de valideringsaanpak geïmplementeerd wordt binnen de organisatie.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.