Ontwikkelen valideringsaanpak

Lies (38): “Na mijn havo besloot ik om te gaan werken in de horeca. Door de coronacrisis heb ik momenteel geen werk meer. Daarnaast ben ik al tien jaar intensieve mantelzorger van mijn vader. Dit vind ik zo leuk, dat ik overweeg om in de zorg te gaan werken. Door de intensieve verzorging van mijn vader heb ik al veel werkervaring en kennis van de zorg. Ook heb ik een gezin met drie jonge kinderen. Dit alles zorgt ervoor dat ik geen vier jarige opleiding meer wil volgen. Daarom zou ik graag mijn ervaringen met mijn vader gericht op zorg graag laten verzilveren om een verkorte opleiding in de zorg te volgen. Zo kan ik mijn diploma behalen en tegelijkertijd voor mijn vader en gezin zorgen.” 

Hebben jullie als onderwijsinstelling ook vaak te maken met professionals zoals Lies? Om deze professionals toch te kunnen verleiden tot het blijven ontwikkelen met behulp van een opleiding, moet je als opleidingsinstelling maatwerk kunnen leveren. Dat wil zeggen: een efficiënt leertraject waarbij de professional alleen hetgeen leert dat hij nog niet weet. Om dit te kunnen bieden is het noodzakelijk om eerst in beeld te brengen over welke kennis en ervaring een professional al beschikt. Dit kan met behulp van een valideringsaanpak.

Wat is een valideringsaanpak?
Een valideringsaanpak is het geheel aan validerende trajecten dat je als onderwijsinstelling aanbiedt om de leerroute van de student zo efficiënt mogelijk in te richten. Voorbeelden van validerende trajecten zijn ‘Erkennen verworven kwalificaties’ (EVK), ‘Inbreng eigen beroepsproduct’, ‘Erkennen verworven competenties’ (EVC) of ‘Deelvalidatie’. Hoewel er vaak per opleiding wel losse initiatieven zijn om werkervaring in te zetten voor vrijstellingen van het onderwijs, is het zaak deze te structureren en organisatie breed te implementeren. Je zorgt er op deze manier voor dat het onderwijsaanbod aantrekkelijk wordt voor een grotere doelgroep én dat je als onderwijsinstelling groeit naar een logische ontwikkelpartner voor de arbeidsmarkt.

Wat doet Libereaux?
Samen met (interne) deskundigen brengen we in kaart welke vormen van valideren een plek moeten krijgen binnen de onderwijsinstelling. Vervolgens ontwikkelen en implementeren we, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, een valideringsaanpak die aansluit bij jullie manier van werken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.