Ontwikkelen valideringsaanpak

Een drukke baan, een gezin en allerlei andere verplichtingen zorgen ervoor dat een werkende professional ‘opleiden’ vaak niet als eerste prioriteit ziet. Om een professional toch te kunnen verleiden tot het volgen van een opleiding moet je als opleidingsinstelling maatwerk kunnen leveren. Dat wil zeggen: een efficiënt leertraject waarbij de professional alleen hetgeen leert dat hij/zij nog niet weet. Om dit te kunnen bieden is het noodzakelijk om eerst in beeld te brengen over welke kennis en ervaring een professional al beschikt. Dit kan met behulp van een valideringsaanpak

Wat is een valideringsaanpak?

Een valideringsaanpak is het geheel aan validerende trajecten dat je als onderwijsinstelling aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan ‘Erkennen verworven kwalificaties’, ‘Inbreng eigen beroepsproduct’ of ‘Erkennen verworven competenties’ (EVC). Hoewel er vaak per opleiding wel losse initiatieven zijn, is het zaak deze te structureren en organisatiebreed te implementeren. Je zorgt er op deze manier voor dat het onderwijsaanbod aantrekkelijk wordt voor een grotere doelgroep én dat je als onderwijsinstelling groeit naar een logische ontwikkelpartner voor de arbeidsmarkt.

Wat doet Libereaux?

Samen met (interne) deskundigen brengen we in kaart welke vormen van valideren een plek moeten krijgen binnen de valideringsaanpak. Vervolgens ontwikkelt en implementeert Libereaux een valideringsaanpak die aansluit bij jullie manier van werken. Dit alles in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.