Formuleren leeruitkomsten

Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na afronding van een leerproces (Cedefop, 2008). Leeruitkomsten zijn in principe leerwegonafhankelijk. Dit houdt in dat een leeruitkomst op meerdere manieren bereikt kan worden, bijvoorbeeld via het volgen van formeel onderwijs of via het opdoen van werkervaring.

Het formuleren van goede leeruitkomsten blijkt voor veel opleidingsinstellingen een uitdaging te zijn. Zoals hierboven beschreven moeten leeruitkomsten leerwegonafhankelijk geformuleerd worden én moeten ze aansluiten bij het werkveld zodat je studenten opleidt als vakman / -vrouw. Een lastige klus als ‘het onderwijs’ altijd centraal heeft gestaan.

Wat doet Libereaux?

Samen met interne deskundigen zoals onderwijskundigen en docenten én het betrokken werkveld, ontwikkelen en schrijven we leeruitkomsten. Deze leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk en sluiten aan bij de arbeidsmarkt. Indien nodig maken we een koppeling met een al bestaande of nog te ontwikkelen valideringsaanpak. Libereaux heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het schrijven van leeruitkomsten en heeft nauwe contacten met het werkveld en meerdere hogescholen. Zo zijn wij betrokken bij de landelijke pilot “vraagfinanciering / flexibilisering hoger onderwijs”.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.