Formuleren leeruitkomsten

Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na afronding van een leerproces (Cedefop, 2008). Bij een leeruitkomst staat de beoogde uitkomst van het proces centraal en niet de activiteiten en de methoden. Dit maakt een leeruitkomst ‘leerwegonafhankelijk’. Leeruitkomsten maken het mogelijk om beter in beeld te brengen hoe ver een lerende verwijderd is van het beoogde eindniveau én wat de lerende nog moet doen om dit niveau te bereiken. Ook kunnen leeruitkomsten zorgen voor flexibiliteit: er zijn meerdere wegen die naar het afronden van de leeruitkomst leiden.

Oftewel goede leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk geformuleerd én sluiten aan bij het werkveld. Dit vraagt om een andere kijk op ‘het onderwijs’. Libereaux heeft de onderwijskundige expertise en ervaring in huis om een onderwijsinstelling te ondersteunen bij het formuleren van leeruitkomsten. 

Wat doet Libereaux?

Samen met interne deskundigen zoals onderwijskundigen en docenten én het betrokken werkveld formuleren we de leeruitkomsten volgens een gestructureerd stappenplan. Hierbij begeleiden we het proces en zorgen we ervoor dat de leeruitkomsten gebruikt kunnen worden binnen de opleiding. Indien nodig maken we een koppeling met een al bestaande of nog te ontwikkelen valideringsaanpak.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.