Formuleren leeruitkomsten

Jacob: “Op dit moment werk ik bij een hbo-instelling waar we ons curriculum hebben afgestemd op de inhoudelijke vakken. Mijn wens zou zijn dat studenten die bij ons afstuderen een betere aansluiting vinden met het werkveld, beschikken over een grote mate van zelfstandigheid en de vaardigheden tot goede werknemer hebben ontwikkeld. Ook zou ik meer professionals uit het werkveld willen aantrekken om een opleiding te gaan volgen. Waarbij van belang is dat wij een onderwijsaanbod hebben voor datgene dat de professionals nog moeten leren.

Herken je de situatie van Jacob? Willen jullie als onderwijsinstelling ook een betere aansluiting met het werkveld en studenten met goed ontwikkelde vaardigheden en met meer zelfstandigheid laten afstuderen. Zet je onderwijs dan om met behulp van leeruitkomsten!

Wat zijn leeruitkomsten?
Leeruitkomsten zijn beschrijvingen van wat een student geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een bepaalde leerperiode (NAVO, 2015). Waarbij de beoogde uitkomst van het proces centraal staat en niet de activiteiten, de methoden of de vakken. Ook dienen de  leeruitkomsten als een kapstok tussen de eindkwalificaties, de leeractiviteiten van de student en de (leerwegonafhankelijke) toetsing. Dit maakt een leeruitkomst ‘leerwegonafhankelijk’ en kan dus flexibel worden ingezet, zowel voor de onderwijsroute als voor de arbeidsroute.

Voordelen van leeruitkomsten zijn dat ze praktijk, kennis en vaardigheden met elkaar integreren, waardoor ze realistischer en betekenisvoller zijn voor studenten en ook beter aansluiten bij het werkveld. Daarnaast maken leeruitkomsten het mogelijk om beter in beeld te brengen hoe ver een lerende verwijderd is van het beoogde eindniveau én wat de lerende nog moet doen om dit niveau te bereiken. Doordat de lerende hier inzicht in heeft, stimuleert dit de zelfstandigheid van een lerende.

Wat doet Libereaux?
Samen met interne deskundigen, zoals onderwijskundigen en docenten, én het betrokken werkveld formuleren we leeruitkomsten volgens een gestructureerd stappenplan. Hierbij begeleiden we het proces en zorgen we ervoor dat de leeruitkomsten gebruikt kunnen worden binnen de opleiding en afgestemd worden op het curriculum. Indien nodig maken we een koppeling met een al bestaande of nog te ontwikkelen valideringsaanpak.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of heb je vragen, neem dan contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.