Borgen kwaliteit onderwijs

Bij ontwikkelingen en verandertrajecten (zoals bijvoorbeeld de pilots Flexibilisering hoger onderwijs) blijkt dat medewerkers van hogescholen vaak tot over hun oren in het werk zitten. Hierdoor wordt er aan bepaalde zaken, zoals kwaliteitsborging, niet of te weinig aandacht besteed. Jammer, want dat kost in een later stadium juist extra veel tijd en energie.

Wat doet Libereaux?

Libereaux ondersteunt onderwijsinstellingen bij het verantwoorden van het ontwikkelde onderwijs en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Libereaux doet dit bijvoorbeeld door middel van:

- Het ontwikkelen van onderwijs- en toetsplannen;
- Het ontwikkelen van examenreglementen;
- Het ontwikkelen van studiegidsen;
- Het schrijven van een handleiding hoe te komen tot passende leeruitkomsten.

Deze ontwikkelingen worden altijd in nauwe samenwerking met de opleidingsinstelling aangegaan. De opleidingsinstelling blijft dan ook eigenaar van de processen en bijbehorende documentatie. Libereaux ondersteunt je organisatie door de juiste vragen te stellen en aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt en het werkveld.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.