De perfecte aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Onderwijsinstellingen zijn op zoek naar een manier om het curriculum naadloos te laten aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt:

  • Wat maakt een (werkende) student aantrekkelijk voor werkgevers, direct na de diploma-uitreiking?
  • Aan welke kennis en vaardigheden ontbreekt het binnen een bepaald werkveld?
  • Hoe bied je werkenden een opleiding die voortborduurt op de kennis en kunde die ze al hebben?
  • En hoe speel je in op toekomstig vakmanschap?
Wij adviseren onderwijsinstellingen    

Libereaux heeft het antwoord, in de vorm van concrete en relevante data over de eisen die werkgevers en werkenden aan een opleiding stellen. Metadata, die we dagelijks binnen (overheids)organisaties verzamelen.

Dat doen we tijdens uitgebreide, individuele trajecten met werknemers, om hun werkervaring in kaart te brengen. Welke competenties heeft iemand ontwikkeld in de dagelijkse praktijk? Wat betekent dat voor het curriculum dat je als opleider aanbiedt? Misschien zijn voor een student communicatiewetenschappen bepaalde modules overbodig, omdat die kennis al in de praktijk is opgedaan.

Wij adviseren hogescholen en opleidingsinstituten op basis van de inzichten uit onze data. Dat stelt de opleider in staat om beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt, maar ook om flexibel onderwijs te bieden en leeruitkomsten te bepalen.   

Specifieke trajecten voor een werkveld

Wij zijn actief binnen overheidsinstanties, waar verandering een constante is. Gespecialiseerde afdelingen - zoals vergunningen, toezicht en handhaving – moeten met enige regelmaat aan nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Om de medewerkers daarvoor op te leiden zijn specifieke trajecten nodig, die naadloos aansluiten bij de praktijk.

Ook op dit gebied adviseren we onderwijsinstellingen, om de opleidingseisen te identificeren en een opleidingstraject te ontwikkelen.


Klantcases


Intakegesprek aanvragen?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Werkgegevens