Ervaringscertificaat voor je leer- en werkervaring

Als je eens inventariseert wat je allemaal hebt geleerd in de praktijk, tijdens je werk, dan is de uitkomst vaak overweldigend. Denk aan specifieke vaardigheden zoals formules maken in Excel, het opstellen van een goede briefing of werken met bepaalde machines.

Maar er zijn ook minder tastbare capaciteiten, zoals mensen met verschillende politiek-bestuurlijke doeleinden samenbrengen, inspelen op veranderingen in de samenleving of mensen motiveren.

Verzilver jouw ervaringen

Al deze ontwikkelde vaardigheden kunnen goed zijn voor certificaten of – opgeteld – zelfs voor een diploma van een erkend opleidingsinstituut. Libereaux helpt je jouw leer- en werkervaring te verzilveren, zodat je een volgende stap kunt zetten binnen je loopbaan.

De vijf redenen voor een ervaringscertificaat (EVC)

De dagelijkse praktijk van een baan is een geweldige leerschool. Soms zelfs beter dan de theorie die tijdens een studie aan bod komt, omdat opleiding en werkveld niet altijd bij elkaar aansluiten. Maar werkervaring is toch niet hetzelfde als een certificaat of diploma. Het verzilveren van jouw ervaringen is goed om:

  • Jouw leer- en werkervaring af te zetten tegen het vastgestelde (functie)profiel van een baan waar je op wilt solliciteren.
  • Jouw geschiktheid aan te tonen voor een bepaalde functie.
  • Jouw werk- en denkniveau in kaart te brengen.
  • Te laten zien dat je mee kunt gaan in ontwikkelingen die binnen jouw werkveld (gaan) spelen (zoals nieuwe functie-eisen of kunnen omgaan met digitalisering).
  • Vrijstelling te verkrijgen voor bepaalde modules of onderdelen van een studie/cursus, om met een verkort opleidingstraject een diploma of certificaat te behalen.
  • Valideer je leer- en werkervaring met Ditkanik.nu

Wij zetten jouw leer- en werkervaring af tegen het specifieke doel dat jij wilt behalen met het valideren. Dat doen we in de applicatie Ditkanik.nu waarin we aangeven en onderbouwen wat jij al kan. Dat onderbouwen gebeurt met beroepsproducten, zoals een marketingplan dat je hebt geschreven, een beleidsnotitie die je hebt opgesteld of een nieuwe afdeling die je hebt ontwikkeld. Hiermee kun je onafhankelijk aantonen dat jij over verschillende – of alle – vaardigheden beschikt voor een diploma of certificaat.

(Inter)nationaal erkend ervaringscertificaat

Voor het behalen van een ervaringscertificaat kun je alleen bij een bevoegde EVC-instantie terecht. Libereaux is zo’n instantie en wij kijken niet alleen naar Nederlandse opleidingsstandaarden. Om jouw capaciteiten weer te geven op Europees niveau gebruiken we NLQF. Dat is een standaard met negen gradaties, die het equivalent zijn van denk- en werkniveaus zoals ons MBO, HBO en WO.


Klantcases

Op het gebied van ervaringscertificaten hebben wij ondermeer een project gedaan voor:


Intakegesprek aanvragen?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Werkgegevens