Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid aanjagen

Overheidsrganisaties kloppen vaak bij ons aan met één of meer specifieke doelstellingen. Op basis daarvan combineren wij onze verschillende diensten en producten tot een maatwerk oplossing, of zetten ze los in. Denk aan een Ervaringsprofiel (EVP) of Ervaringscertificaat (EVC) voor individuele medewerkers, of aan een Strategisch ontwikkelplan, Strategisch Personeelsplan of Academie voor de organisatie als geheel. 

Adviesgesprek aanvragen

We noemen een aantal herkenbare situaties waar de afdeling HR mee te maken kan krijgen:

1. Fusie of reorganisatie

Dit zijn ingrijpende ontwikkelingen die veel mensen binnen de organisatie raken. Alle capaciteit binnen HR wordt in beslag genomen door contracten, veranderingen in de cao en personele veranderingen, zodat jouw afdeling ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld om mensen voor te bereiden op de veranderingen, te bepalen of en hoe medewerkers inpasbaar zijn in de nieuwe situatie, en een intrinsieke motivatie op te wekken voor arbeidsmobiliteit wanneer mensen boventallig blijken.

2. Kwaliteitscriteria aantonen richting bevoegd gezag

In bepaalde functies moeten mensen voldoen aan de kwaliteitscriteria die landelijk zijn vastgelegd, denk aan vergunningverleners of handhavers. Wij doen een nulmeting om te bepalen tot op welk niveau medewerkers zijn opgeleid en of dat voldoende is. Deze gegevens zetten we in een dashboard waarmee de organisatie aan derden kan laten zien dat de medewerkers aan de criteria of competentieprofielen voldoen.

3. Strategische personeelsplanning

Het totale menselijke kapitaal in beeld brengen om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de komende jaren. Zoals de verwachte groei van een afdeling waar te zijner tijd meer mensen voor nodig zijn. Of het opvangen van vertrekkende expertise, doordat mensen een stap willen maken of met pensioen gaan.

Wat doet Libereaux voor HR?

De rol van de afdeling Human Resources binnen organisaties wordt steeds groter en invloedrijker. HR zorgt voor het menselijk kapitaal; het meest waardevolle kapitaal binnen elke organisatie. Met de trends en ontwikkelingen op het werkterrein van overheden – fusieorganisaties, digitalisering, de verantwoordelijkheid voor voorheen landelijke portefeuilles – is het zaak om medewerkers te begeleiden bij hun loopbaan. Richting scholing, tijdens een interne functieverandering of naar een baan ergens anders.

Deze arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in goede banen leiden is een omvangrijke taak, waar wij samen met HR-afdelingen invulling aan geven.

Goed werkgeverschap, service en kwaliteit

Door de ontgroening en vergrijzing binnen overheidsorganisaties staat goed werkgeverschap hoog op de agenda. Een uitdagende, stimulerende en prettige werkomgeving bieden is belangrijk om goede mensen aan te trekken en te binden. Libereaux helpt daarbij door de intrinsieke motivatie bij mensen naar boven te halen. Het gevoel van urgentie om met de eigen ontwikkeling aan de slag te gaan voor een bevredigende werkdag. En de alertheid om in te spelen op de maatschappelijke veranderingen die steeds nieuwe eisen stellen aan organisaties.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.


* Je ontvangt eenmaal per kwartaal relevant nieuws per mail. En je kunt je altijd weer afmelden.