e-Portfolio om (werk)ervaring te bekrachtigen

Bij een e-Portfoliotraject begeleiden we mensen om hun (werk)ervaring te inventariseren, presenteren en/of valideren. In het kort komen de trajecten hierop neer:

  • Inventariseren beantwoordt de vraag ‘Wat zijn mijn kernkwaliteiten?’ en levert een Ervaringsprofiel op (EVP), dat de aanwezige competenties van de medewerker weerspiegelt.
  • Presenteren beantwoordt de vraag ‘Hoe kan ik mezelf presenteren?’, levert eveneens een ervaringsprofiel (EVP) op en biedt de medewerker handvaten om zichzelf aan de wereld te laten zien.
  • Valideren beantwoordt de vraag ‘Hoe kan ik mijn werkervaring verzilveren?’ en levert een ervaringscertificaat (EVC) op, waarbij we de (werk)ervaring vertalen naar een erkend diploma of certificaat van een opleidingsinstantie.
e-Portfolio vervult individueel doel en/of organisatiedoel

Het instrument dat we bij de e-Portfolio trajecten gebruiken is Ditkanik.nu. Een slimme applicatie, waarin we alle waardevolle feiten uit iemands opleiding en werkend leven verzamelen. Hiermee kan de medewerker intern en extern al zijn kwaliteiten, capaciteiten, opleiding en ervaring laten zien.

Het gevulde portfolio is daarmee het eindproduct van een traject dat begint met een aanleiding:

  • Ofwel de werkgever biedt medewerkers het traject aan vanuit goed werkgeverschap (en verleidt hem of haar zo direct om de loopbaan een stimulans te geven).
  • Ofwel de werkgever heeft een organisatiedoel, dat begint met het in kaart brengen van het menselijk kapitaal. Dat kan het opzetten van een academie zijn, het houden van een nulmeting ter voorbereiding op een organisatieverandering of het aanjagen van arbeidsmobiliteit.
  • Met een e-Portfolio traject geef je als organisatie een positief signaal af: onze mensen mogen zich laten zien, hun ontwikkelkansen in kaart brengen en samen met een expert nadenken over hun loopbaan en toekomst.


Intakegesprek aanvragen?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Werkgegevens