Vakbekwaam binnen de VTH-Kwaliteitscriteria

Alle VTH-afdelingen binnen gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, veiligheidsregio’s en provincies moeten kunnen aantonen dat hun medewerkers voldoen aan de landelijk vastgestelde ‘VTH-Kwaliteitscriteria’. Om dit aan te tonen kan een nulmeting in de vorm van een EVC-traject worden ingezet.
Tijdens een EVC-traject toont een medewerker zijn/haar vakbekwaamheid aan met behulp van bewijsstukken. De uitkomsten van alle EVC-trajecten worden gebundeld in een VTH-dashboard. Hiermee krijg je als organisatie inzicht in de capaciteiten van medewerkers wat betreft de Kwaliteitscriteria 2.2. Op basis van de trajecten en het VTH-dashboard kan een Strategisch Ontwikkelplan (SOP) worden opgesteld zodat je als organisatie handvaten voor de toekomst hebt.

Kwaliteitscriteria 2.2

Per 1 juli worden de Kwaliteitscriteria 2.2. van kracht. In deze nieuwe Kwaliteitscriteria zijn de deskundigheidseisen aangevuld en aangescherpt op basis van input uit het werkveld. De Kwaliteitscriteria 2.2 zijn door het Kenniscentrum EVC als officiële ‘meetlat’ erkend. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden:

Vakbekwaamheidsbewijs
Het Vakbekwaamheidsbewijs is een document dat inzicht geeft in de vakbekwaamheid van een medewerker m.b.t. de Kwaliteitscriteria 2.2. Om recht te hebben op een Vakbekwaamheidsbewijs, moet de medewerker aantonen 75% van de gestelde criteria voor een activiteitencluster te beheersen. Het Vakbekwaamheidsbewijs wordt afgegeven door het Nationaal kenniscentrum EVC.

Een aanvullend EVC KC-traject gebaseerd op de Kwaliteitscriteria 2.2
Als een medewerker al eens eerder een EVP-traject voor Kwaliteitscriteria 2.1 heeft doorlopen dan is het mogelijk om dit te actualiseren. Tijdens het actualisatie-traject verzamelt de medewerker bewijsstukken voor activiteiten die tijdens het EVP-traject (nog) niet waren aangetoond. Na afloop van het traject ontvangt de medewerker een geactualiseerde EVC-rapportage en een Vakbekwaamheidsbewijs voor de aangetoonde activiteitenclusters.

Vrijstelling voor opleiding Avans+
Op basis van het EVC KC-traject kan een medewerker vrijstelling krijgen voor het eerste jaar van de hbo-bachelor Omgevingskunde van Avans+. Op basis van de specifieke werkervaring van de medewerker kan daar nog tot een jaar vrijstelling bijkomen. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het traject of een vrijblijvende offerte? Vul dan het onderstaande formulier in of neem contact op met Raymond Steenkamp: rsteenkamp@libereaux.nl of 088-5053601.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.