Basis- en herregistratie voor schoolleiders

Ben je op dit moment werkzaam als schoolleider of directeur in het Primair Onderwijs en moet je je nog registeren of herregistreren in het ‘Schoolleidersregister PO’? Dan is een EVC-traject gericht op de branchestandaard Schoolleiders PO iets voor jou.

Basisregistratie

Basisregistratie is van toepassing als je je voor het eerst wil aanmelden in het ‘schoolleidersregister PO’. De Basisregistratie voor schoolleiders bestaat uit een traject waarbij je, onder begeleiding van een trajectbegeleider van Libereaux, bewijsstukken gaat verzamelen die aantonen dat je ervaring hebt met de eisen zoals gesteld in de branchestandaard ‘Schoolleider PO’. Als je je portfolio volledig gevuld hebt, nodigt een assessor je uit voor het criterium gericht interview. Tijdens dit gesprek licht je je porfolio en je (werk)ervaring en competenties toe. Het traject resulteert in een rapportage waarin beschreven staat wat jouw werkervaring is en waar eventuele ontwikkelpunten liggen. De rapportage kun je vervolgens aanbieden bij het ‘Schoolleidersregister PO’, waarna je de titel Registerdirecteur Onderwijs (RDO) krijgt. Het gehele traject duurt 12 tot 15 weken. Het gevulde e-Portfolio kan je vervolgens blijven gebruiken om je eigen ontwikkelingen bij te houden in het kader van de (verplichte) herregistratie.

Je bent geschikt voor een basisregistratie als je:
  -   Minimaal 2 jaar werkzaam bent als (adjunct-)directeur in het PO
  -   Je wil registreren in het schoolleidersregister
  -   Objectief wil aantonen in hoeverre je voldoet aan de basiskwalificaties
      voor een schoolleider
  -   Aan de slag wil met je professionele ontwikkeling

Herregistratie

Na een eerste basisregistratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ dien je je iedere vier jaar opnieuw te registreren. De herregistratie voor schoolleiders bestaat uit een traject waarbij je, onder begeleiding van een trajectbegeleider van Libereaux, bewijsstukken verzamelt die aantonen dat je een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op (minimaal) drie professionaliseringsthema’s. Na afronding van het traject ontvang je een rapportage en een bijbehorend certificaat voor de gekozen professionaliseringsthema’s. Hiermee kan je je vervolgens  herregistreren in het ‘Schoolleidersregister PO’. De duur van het traject is afhankelijk van de gemaakte keuzes.

Je bent geschikt voor een herregistratie als je:
  -   Geregistreerd bent als schoolleider in het schoolleidersregister
  -   Je wilt herregistreren in het schoolleidersregister
  -   Aan de slag wilt met je professionele ontwikkeling

Klik hier voor voor meer informatie over het herregistratie-traject. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het traject of een vrijblijvende offerte? Vul dan het onderstaande formulier in of neem contact op met Carine Elferink: celferink@libereaux.nl of 088-5053604.

 

 

 


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.