Validering voor het erkennen en verzilveren van (werk)ervaring

Validering is een prachtig instrument om (werk)ervaring te herkennen, voor organisaties en individuele medewerkers. Met onze valideringsaanpak zetten we deze ervaring af tegen een vastomlijnd profiel, dat we samen met jouw organisatie bepalen.

Dit profiel kan bestaan uit competenties voor een functie, een bepaald kennisniveau, of de houding en het gedrag van medewerkers. Validering beantwoordt de vraag: in hoeverre beschikken jouw mensen al over de gevraagde kwalificaties?

Meer informatie over validering

De uitkomst brengt op persoonlijk niveau in beeld waar iemand staat ten opzichte van het profiel. Hoeveel hij of zij zich (ongemerkt) heeft ontwikkeld in de praktijk. En voor de organisatie als geheel maakt validering inzichtelijk hoe de toekomstige ambities binnen bereik komen.

Validering aan de hand van het e-Portfolio

Het e-Portfolio is een belangrijk onderdeel van onze valideringsaanpak. In dit portfolio bundelen we alle kennis en kunde van een medewerker. Dus niet alleen behaalde certificaten of diploma’s, maar ook de resultaten en successen uit de praktijk.

Zo wordt de professionalisering van de medewerker zichtbaar en dat werkt vaak heel motiverend. Een bepaald functieprofiel blijkt ineens haalbaar of zelfs het behalen van een diploma.

Validering brengt opleiding en arbeidsmarkt bij elkaar

Validering gaat niet over korte termijn rendement, maar over duurzame inzetbaarheid. Deze aanpak maakt de ontwikkelbehoefte van een medewerker, een afdeling of de organisatie als geheel inzichtelijk. Opleiders kunnen vanuit dit startpunt aansluiten met het juiste onderwijsprofiel. 


Klantcases

Op het gebied van valideringsaanpak hebben wij ondermeer een project gedaan voor:


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.


* Je ontvangt eenmaal per kwartaal relevant nieuws per mail. En je kunt je altijd weer afmelden.