Leerlijnen en ontwikkelprogramma’s voor professionele groei

Welke eisen stelt jouw organisatie aan medewerkers? Niet alleen op het gebied van (digitale) vaardigheden of actuele vakkennis, maar ook qua houding en gedrag?

Onze samenleving ontwikkelt zich in rap tempo en overheidsorganisaties moeten daarin meegaan om klaar te zijn voor de toekomst. Met als een van de belangrijkste aspecten: jouw menselijk kapitaal. Welke eisen stel je nu aan medewerkers en wat verwachten we over vijf of tien jaar van professionals?

Meer informatie over ontwikkelprogramma's
Klaar voor de toekomst met een ontwikkelprogramma

Libereaux ondersteunt organisaties hierbij over de volle breedte. Jij weet welke doelen en ambities jouw organisatie heeft voor de (middel)lange termijn. Op basis daarvan stellen wij vast welke ontwikkeling de organisatie moet doormaken om die te behalen. En dat maken we concreet met een uitvoerbaar ontwikkelprogramma op, als spoorboekje voor jouw organisatie.

Klaar zijn voor je ambities

Bij elke ontwikkeling die je als organisatie doormaakt is het essentieel om jouw mensen mee te krijgen. Je wilt dat iedereen enthousiast het gezamenlijke doel nastreeft. Libereaux is daarin gespecialiseerd; wij wekken de intrinsieke motivatie bij medewerkers op om met zichzelf, hun functie en prestatie aan de slag te gaan.

Dat geldt voor elk niveau, van management tot uitvoerend. We inventariseren op individueel niveau wat iemand drijft en welke ambities mensen hebben. Daar sluiten we op aan met een persoonlijk ontwikkelplan. En we voegen alle individuele data samen om een beeld te schetsen van de complete organisatie. Waar sta je en wat moet er gebeuren om je doel te bereiken? Die route van A naar B is jullie ontwikkelprogramma. Daarin liggen de leerlijnen vast voor alle medewerkers apart en voor jullie als collectief.


Klantcases

Op het gebied van ontwikkelprogramma's hebben wij ondermeer een project gedaan voor:


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.


* Je ontvangt eenmaal per kwartaal relevant nieuws per mail. En je kunt je altijd weer afmelden.