Leeruitkomsten formuleren voor flexibilisering onderwijs

Als gevolg van nationale en mondiale ontwikkelingen zijn onze opleidings- en arbeidsmarkt flink in beweging. We willen allemaal flexibeler kunnen omgaan met leren en werken, want dat is waar de wereld van morgen om vraagt. Een wereld vol kansen, voor iedereen die bereid is om zich te blijven ontwikkelen.

Meer informatie

Vanuit de landelijke overheid is dit vertaald naar de wens om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Een van de initiatieven is het flexibiliseren van het huidige onderwijsaanbod. Libereaux mag hier een pilot voor uitvoeren en dat doen we door het formuleren van leeruitkomsten.  

Leeruitkomsten als pilot van minister Bussemaker

Tijdens de pilot ondersteunen we vijf Hogescholen, die door het ministerie zijn geselecteerd. Onze onderwijskundigen formuleren leeruitkomsten samen met deze scholen. Oftewel: we bepalen wat een student volgens de arbeidsmarkt moet kennen en kunnen. Maar ook: wat betekenen de veranderingen voor het vakmanschap/de professional van de toekomst?

Leeruitkomsten voor flexibilisering

We vragen werkgevers en andere stakeholders naar hun visie en maken dit samen concreet. We ontwikkelen nieuwe onderwijsprofielen (de leerinhoud) samen met opleidingsinstituten. En we toetsen ze in de markt om het rendement te bepalen.

Zo stelt het onderwijsbestel werkenden in staat om een leven lang leren in de praktijk te brengen. En blijven de professionals die wij opleiden aantrekkelijke medewerkers, voor organisaties in binnen- en buitenland.  


Klantcases

Op het gebied van flexibilisering onderwijs hebben wij ondermeer een project gedaan voor:


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.


* Je ontvangt eenmaal per kwartaal relevant nieuws per mail. En je kunt je altijd weer afmelden.