Libereaux als valideringspartner van omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Enkele jaren geleden heeft Libereaux voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een nulmeting uitgevoerd op de landelijke VTH-Kwaliteitscriteria. Op persoonsniveau is er gekeken naar de aanwezige kennis en kunde in relatie tot de Kwaliteitscriteria 2.1. Omdat er inmiddels nieuwe criteria (versie 2.2) zijn opgesteld, voeren we een actualisatie uit om te komen tot een actueel beeld.

Met een gepersonaliseerd e-portfolio brengen medewerkers hun kennis en kunde in beeld. Deze kennis en kunde wordt vervolgens bijeengebracht in het VTH-dashboard en dient als verantwoording richting het bevoegd gezag. De OMWB kan zo aantonen te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2. 

Tevens worden medewerkers middels het doelprofiel Omgevingsadviseur voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Door eerst op individueel niveau te bekijken wat iemand al beheerst, ontstaat er ook zicht op de ontwikkelbehoefte ten opzichte van het doelprofiel. Dit wordt vervolgens uitgeschreven in een Strategisch OntwikkelPlan. Libereaux is een samenwerking met de OMWB aangegaan voor vijf jaar.