Libereaux als sparringpartner van Nationaal kenniscentrum

Het Nationaal Kenniscentrum EVC is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van EVC-trajecten binnen de arbeidsmarktroute. Op basis van jaarlijkse audits geven zijn erkenningen af aan EVC-aanbieders, waaronder Libereaux. Tijdens zo’n audit wordt gekeken of wij voor de verschillende domeinen voldoende kwaliteit in huis hebben en of wij het EVC-traject op een betrouwbare en valide manier uitvoeren.

Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met het Kenniscentrum EVC en andere EVC-aanbieders. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ervaringen en best practices uit. Zo zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van EVC in de arbeidsmarktroute hoog blijft. Ook ontwikkelen we samen met het Kenniscentrum en een aantal EVC-aanbieders nieuwe EVC-trajecten. Een voorbeeld hiervan is het BOC-traject, waarbij gebruik gemaakt wordt van beroepsoverstijgende competenties.