Libereaux als ontwikkelpartner bij Windesheim

Windesheim wil voor elke student een persoonlijke leerroute mogelijk maken. Het ideaal is dat geen enkele student onnodig uitvalt. Windesheim wil studenten de kans geven om het curriculum te vinden dat het beste bij hem of haar past, zodat het leren onderdeel wordt van het leven lang leren. Op deze manier blijft de student kansrijk op de arbeidsmarkt.

Libereaux heeft in samenwerking met projectgroep BMR van Windesheim leeruitkomsten geformuleerd voor verschillende opleidingen. Daarnaast hebben we ondersteund bij het formuleren en invullen van rubrics. Ook voeren we voor de opleiding Social work valideringstrajecten uit.