Libereaux als valideringspartner van Saxion

Waar een reguliere bacheloropleiding van vier jaar de studenten een startkwalificatie oplevert, heeft het parttime onderwijs van Saxion een hele andere missie: werkenden verder helpen tijdens hun carrière en daarmee de arbeidsmarkt als geheel aanjagen.

Libereaux heeft Saxion Parttime School (SPS) ondersteund bij het schrijven van leeruitkomsten op moduleniveau. Hierdoor is het voor studenten mogelijk om flexibel om te gaan met de opleiding. Daarnaast voeren we voor SPS valideringstrajecten uit. Tijdens deze valideringstrajecten maakt een professional inzichtelijk over welke kennis en kunde hij/zij beschikt. Libereaux valideert dit ten opzichte van een opleiding van SPS. Op basis van het traject kunnen professionals vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding bij SPS en zo een efficiënt opleidingstraject starten.