Libereaux als valideringspartner van de LOI

De LOI heeft als doel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doet de LOI door ieders persoonlijke situatie en behoeften centraal te stellen.

Libereaux heeft LOI ondersteund bij het ontwikkelen van valideringsmeetlatten. In deze valideringsmeetlatten staat beschreven wat een professional moet aanleveren om zijn/haar werkervaring aan te tonen. Daarnaast voeren wij EVC-trajecten uit voor de LOI. Tijdens deze EVC-trajecten maakt en professional inzichtelijk over welke kennis en kunde hij/zij beschikt. Op basis van het traject kunnen ze vervolgens vrijstelling krijgen voor delen van een LOI- opleiding en zo een efficiënt opleidingstraject starten.