Libereaux als ontwikkelpartner bij Hartzorg op afstand

Hartzorg op afstand is een samenwerking tussen Windesheim en Saxion. Deze samenwerking heeft twee doelen, namelijk onderzoeken wat de 'patiënt journey' van een patiënt is die hartzorg op afstand ontvangt én welke verschillende rollen en taken de (zorg)professionals uitvoeren.

Libereaux is betrokken geweest bij deze laatste onderzoeksvraag. Wij zijn in gesprek gegaan met meerdere zorgprofessionals en we hebben verschillende documenten geanalyseerd om vervolgens een aantal doelprofielen op te stellen. Hierin In de doelprofielen staat beschreven wat een (zorg)professional moet kunnen om op een wenselijke manier hartzorg op afstand te kunnen bieden. De ontwikkelde doelprofielen kunnen ingezet worden als selectie-instrument of als 'meetlat' voor professionals om zich continu te blijven ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van de doelprofielen hebben we meegeschreven aan het uiteindelijke onderzoeksrapport.