Libereaux als ontwikkelpartner bij Avans+

De OmgevingsdienstNL (vereniging van 29 omgevingsdiensten in Nederland) had behoefte aan een brede en flexibele bacheloropleiding Omgevingskunde, die aansluit bij de landelijke VTH-Kwaliteitscriteria.

Libereaux heeft, in samenwerking met Avans+, deze flexibele opleiding Omgevingskunde ontwikkeld. We hebben samen met medewerkers van omgevingsdiensten vastgesteld welke kennis en vaardigheden zij nodig hebben. Op basis hiervan zijn leeruitkomsten geformuleerd. Zo sluit de opleiding aan bij de opleidingsbehoefte van de medewerkers van omgevingsdiensten. De leeruitkomsten zorgen er ook voor dat de opleiding certificeerbaar is en voldoet aan de eisen van de NVAO.