Libereaux als partner

Libereaux werkt met diverse partners voor een langere tijd samen. Deze samenwerking kan gericht zijn op verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs, zoals het verzorgen van een valideringaanpak of het schrijven van leeruitkomsten. Ook kan libereaux als HR-partner ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van medewerkers in een organisatie. Zie hieronder of in het linkermenu wie onze partners zijn:

Avans+
Windesheim
LOI
Saxion
Nationaal Kenniscentrum
Kamphuis Sloopwerken & Asbestsanering