Algemene voorwaarden en gedragscode

Libereaux is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08136352.

Libereaux is lid van de NRTO en hanteert de algemene voorwaarden: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/ 


Gedragscode Beroep en Bedrijf NRTO.


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.