Hogeschool Saxion

Onderwijs en arbeidsmarkt moeten dezelfde taal spreken

Waar een reguliere bacheloropleiding van vier jaar de studenten een startkwalificatie oplevert, heeft het parttime onderwijs van Saxion een hele andere missie: werkenden verder helpen tijdens hun carrière. En daarmee de arbeidsmarkt als geheel aanjagen.

Dick Sweitser, directeur Saxion Parttime School: ‘Veel werkenden hebben naast hun baan een gezin en sociale verplichtingen, waardoor er weinig tijd overblijft voor een studie. Bovendien kunnen we vaak al met een aantal modules aan hun ontwikkelvraag voldoen en is een volledige opleiding niet nodig. Daarom werken we al jaren aan het flexibiliseren van ons onderwijs, zodat we steeds beter aansluiten bij de vraag van de markt. En door de samenwerking met Libereaux heeft die ontwikkeling een grote vlucht genomen.’

 

‘We ontdekten dat we niet dezelfde taal spraken, waardoor parttime studenten vrijstellingen kunnen mislopen. Dat is een verspilling van tijd en geld.’
 

Werkenden hebben al jaren de mogelijkheid om een Ervaringscertificaat (EVC) te halen, om aan te tonen dat zij bepaalde kennis en vaardigheden hebben. Maar als een opleidingsinstituut andere terminologie gebruikt om die kennis te benoemen, levert zo’n EVC niet de aangewezen vrijstelling op.

Dick Sweitser: ‘Toen het Rijk begon met de ‘pilot flexibilisering onderwijs’, sprak een Haagse ambtenaar mij aan met het idee contact te zoeken met Libereaux. Ik wist niet direct wat daaruit zou kunnen komen, maar we zijn in gesprek gegaan. En ontdekten al snel dat de taal die we gebruiken ver uit elkaar lag, waardoor mensen met een prachtig ervaringsrapport bij ons binnenkwamen, terwijl die niet tot een verkorting van hun onderwijstraject leidde. Dat zijn we als eerste gaan aanpakken. Nu we dezelfde taal spreken kan ik met zo’n rapportage naar mijn examencommissie en aantonen dat voor deze student de bachelor bijvoorbeeld al binnen twee jaar te behalen is, in plaats van vier.’

Saxion

‘De Saxion Parttime School is gericht op werkenden, en samen met Libereaux versterken we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tot groot enthousiasme van beide.’

Leeruitkomsten als standaard

Saxion en Libereaux omschrijven samen de leeruitkomsten van modules. Wat moet iemand precies kennen en kunnen om de module te halen?

Dick Sweitser: ‘Saxion is een grote organisatie en het werken met leeruitkomsten is bij ons een standaard aan het worden. Libereaux werkt bovendien met meerdere hogescholen samen, waardoor er uiteindelijk een brede consensus over een dergelijke standaard ontstaat. Het is geen woordenboek en geen voorschrift, maar we hopen dat we steeds meer organisaties meekrijgen in deze stijl, zodat de ontwikkelvraag van een bedrijf zich eenvoudig laat vertalen naar een scholingstraject en de te volgen modules.

‘We kijken welke modules nodig zijn om aan de ontwikkelvraag van een student te voldoen.’

‘In de praktijk gaat het als volgt: een werkende - of bedrijf - heeft een ontwikkelvraag, om kennis op een bepaald vlak te vergaren of te vergroten. Op basis van hun beroepsproducten - zoals een marketingplan, een beleidsplan of een eerder behaald certificaat - beoordelen we welke modules zij al beheersen vanuit hun werkervaring. Aan de hand daarvan bepalen we welke modules nog nodig zijn om aan hun ontwikkelvraag te voldoen. Vervolgens kan de student alleen die modules volgen en zodoende op het gewenste niveau komen. Tijdens de modules werken we met daadwerkelijke vraagstukken uit de bedrijfscontext van de studenten, waardoor zij direct relevante kennis en de gemaakte producten meenemen naar hun werkgever.’

Valideren en motiveren

Hoe stel je onomstotelijk vast dat iemand vrijstelling verdient voor bepaalde modules? Om daar antwoord op te geven, ontwikkelden Saxion en Libereaux samen een validatieproces.

Dick Sweitser: ‘Libereaux maakt samen met de medewerker van een organisatie een heel compleet e-Portfolio, waarin alles staat wat die persoon beheerst. Dat wordt onderbouwt met bewijs (de beroepsproducten) en onafhankelijk beoordeeld. Dat is ons uitgangspunt om te bepalen hoe het onderwijstraject eruit gaat zien. Daarbij zijn twee dingen van groot belang:

  • De werkgever moet exact weten welke kennis binnen de organisatie ontbreekt, om de doelstellingen te behalen.
  • De medewerker moet gemotiveerd zijn om in beweging te komen.

Libereaux is gespecialiseerd in die processen en wij sluiten daarop aan met nieuwe modules voor parttime studenten. Voor de economie bachelors hebben we alle modules al herzien en dat gaan we de komende tijd ook doen voor opleidingen gericht op de zorg, mechatronica en ICT. Die soepele aansluiting tussen organisatiedoelstellingen en ons opleidingsaanbod is enorm motiverend. Het leidt tot een strategisch ontwikkelplan, zodat het opleidingsbudget gericht wordt besteed en resultaat oplevert.’

Klik hier voor meer informatie over de trajecten die we in samenwerkingt met Saxion uitvoeren. 


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.