Gemeente Emmen

Dankzij de EVP en EVC-trajecten gaan 30 mensen voor een hbo-graad

Libereaux kwam in 2012 bij de gemeente Emmen in beeld toen de afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vanuit een wettelijk kader begon met EVP en EVC-trajecten. Dankzij de goede interne communicatie konden alle andere uitvoerende afdelingen volgen hoe dit in z’n werk ging en welke vruchten VTH plukte. Koos Nijland, Adviseur bedrijfsvoering, zag de positieve resultaten en besloot de trajecten ook binnen de facilitaire afdeling aan te bieden, als voorbereiding op een selectie- en plaatsingsprocedure.

Koos Nijland: ‘Wij hebben voor EVP en EVC gekozen als voorbereiding op een doorontwikkelingstraject van een grote groep medewerkers. Deze mensen werken al 20 jaar of langer bij de gemeente Emmen en kwamen destijds binnen vanuit het mbo. De EVP en EVC-trajecten zijn ingezet als instrument om te toetsen of het gevraagde hbo werk- en denkniveau aanwezig is.’

Koos Nijland, Adviseur bedrijfsvoering

‘Maar liefst 68 van onze 100 medewerkers hebben gekozen voor een EVP of EVC-traject met Libereaux; een waardevolle investering in tijd en geld. Nog twee andere afdelingen starten binnenkort met vergelijkbare trajecten.’

 
Hoge deelname aan vrijwillig traject

De afdeling Facilitair van de gemeente Emmen verzorgt zaken als huisvesting, catering als ICT. Niet alleen voor de eigen gemeente, maar ook voor buurgemeenten en regionale uitvoeringsdiensten. Het betreft onder meer het ICT-beheer van ruim 1.800 werkplekken.

Koos Nijland: ‘Je ziet de vraagstukken complexer worden, mede doordat onze mensen geconfronteerd worden met nieuwe trajecten zoals aanbestedingen en investeringen. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn zorgen automatisch dat het niveau zich ontwikkelt van mbo naar hbo, en wij dachten: laat een onafhankelijk bureau maar eens concreet vaststellen in hoeverre iemand op dat werk- en denkniveau zit. Ruim 65% van onze medewerkers greep direct deze kans; 68 van de 100 mensen besloten een traject met Libereaux in te gaan.’

‘De samenwerking met Libereaux is prima. Na de afdelingen VTH en Facilitair gaan nu twee andere afdelingen met Libereaux aan de slag; dat zegt genoeg.’

Vleugels uitslaan en arbeidsmobiliteit

Koos Nijland: ‘We hoorden uit de vele reacties van medewerkers een aantal hoofdzaken terug. Mensen hadden behoefte aan duiding, door antwoord op de vraag ‘Waar sta ik nou precies?’ De wetenschap dat je in de praktijk al op hbo-niveau werkt maakt de stap kleiner om een opleiding op dat niveau te gaan doen. Ook de wens om zich verder te ontplooien leefde bij veel mensen op de afdeling, maar hoe en waarvoor? Als je weet dat je binnen jouw vakgebied nieuwe stappen kunt zetten door een diploma te halen, is dat een enorme stimulans. Het biedt de kans om je vleugels uit te slaan.’

Vrijstelling dankzij EVP en EVC

Zoals de gemeente Emmen heeft ervaren, levert de investering in EVP en EVC niet alleen rendement op voor individuele medewerkers. De organisatie en afdeling als geheel profiteren evenzeer.

‘De trajecten waren een waardevolle investering in tijd en geld.’
 

Koos Nijland: ‘We hebben onder andere een klas met zeventien mensen die een in-company opleiding volgen bij Hogeschool Novi, en daarvoor een assessment moeten doen om direct tot een hbo-kopstudie toegelaten te worden. De eerdere EVP-trajecten hebben daarvoor de basis gelegd, door gegevensverzameling en bewijsvoering. Libereaux kent deze wereld als geen ander, ook op het gebied van subsidies. Ze opereren onder de vleugels van het ministerie van OC&W en hebben de juiste ingangen. Met als gevolg dat een groot deel van het opleidingsplan voor onze mensen vanuit subsidiegelden gefinancierd kan worden.’


Heb je vragen over deze klantcase of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met:
Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.