RUD IJsselland

Zonder hbo-opleiding toch op hbo-niveau werken

Medewerkers Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de RUD IJsselland moeten aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied voldoen. De RUD wilde weten waar zijn medewerkers nu staan en welke ontwikkeling zij moeten doormaken voor de toekomst.

Pieter Jan van Zanten: ‘EVP en EVC zijn daar uitgelezen instrumenten voor, zeker in combinatie met het e-Portfolio. Zo’n portfolio bevat alles wat een medewerker aan kennis, kunde en vaardigheden in huis heeft, onderbouwd met beroepsproducten. Een beroepsproduct is het resultaat van iemands inspanningen op het werk, zoals een beleidsplan, een vergunning of een jaarverslag. Het is dus een objectieve vaststelling van je niveau en kwaliteiten, waaruit we kunnen aflezen of er nog iets ontbreekt dat wel bij je functieprofiel hoort. In ons geval was de uitkomst dat veel collega’s in meer of mindere mate bijscholing nodig hadden om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan.’

Opzien tegen een hbo-opleiding

Vanwege het wettelijke kader van de kwaliteitseisen waren de EVP en EVC-trajecten niet vrijwillig. Waar de een het als ballast beschouwde, vond de ander het een mooi en zinvol proces.

‘Mensen leren exact de dingen die ze in hun dagelijkse praktijk nodig hebben.’

Pieter Jan van Zanten: ‘Die geluiden lopen altijd uiteen, maar over één ding zijn we het allemaal roerend eens: de follow up in de vorm van onze eigen RUD Academie is geweldig. Hier bieden we opleidingen aan die we uit de EVP’s en EVC’s hebben geïdentificeerd, opgeschaald naar concernniveau. Mensen gaan niet de schoolbanken in voor theoretische kennis, maar leren exact de dingen die ze in hun dagelijkse praktijk nodig hebben. Dit gericht bijscholen is voor ons een veel betere oplossing dan mensen naar het hbo sturen om hun papieren te halen. Menigeen ziet daar tegenop - vanwege de tijdsinvestering naast werk, gezin en sociaal leven - en bovendien is het een stuk duurder, zowel qua tijdsinvestering als werkelijke kosten. Dus hebben wij voor een interne academie gekozen, en na ons vele anderen.’

Pieter Jan van Zanten, Directeur RUD IJsselland

‘Wij werken al jaren met Libereaux. De afgelopen tijd hebben zij EVP en EVC-trajecten met onze medewerkers gedaan, en daarna hebben we de RUD-academie opgericht. Die follow up maakt het nog waardevoller.’

Groot enthousiasme voor opleiden op basis van een vastomlijnd plan

Zoals veel grote organisaties biedt de RUD al jarenlang bijscholingsmogelijkheden aan medewerkers. Daar werd wel op ingeschreven, maar vanuit een heel ander idee dan nu.

Pieter Jan van Zanten: ‘Vroeger zag men bij wijze van spreken een leuk cursusje voorbijkomen en mochten ze er van de chef wel naartoe. Maar nu hebben we zowel op organisatorisch niveau als op individueel niveau inzichtelijk waar de opleidingsprioriteiten liggen. Als manager kun je met het team en met elke medewerker apart bepalen, waar het opleidingsbudget het beste aan besteed kan worden. Er zit een strategie achter voor de organisatie en mensen hebben er veel aan voor zichzelf. Die combinatie maakt het succesvol. Het enthousiasme is groot en zo zien we dat het liefst!’

‘De samenwerking met Libereaux bestaat al jaren.’


Libereaux is meegegroeid met RUD

Pieter Jan van Zanten kan zich niet precies herinneren hoe de samenwerking met Libereaux ooit is begonnen. Die bestaat al jaren, tot grote tevredenheid van beide partijen:
‘Libereaux is echt met ons meegegroeid. Het eerste wat zij voor ons deden was EVC en van daaruit hebben ze andere diensten ontwikkeld om het geheel tot een succes te maken. Zoals de RUD-academie. Daar hebben ze ons goed mee geholpen en het leverde hen nieuwe productideeën op. De grote kracht is dat ze het altijd dicht bij zichzelf hebben gehouden, terwijl ze toch konden vernieuwen en groeien. Naar mijn mening biedt Libereaux daardoor continu een toegevoegde waarde.’ 


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.