Gemeente Slochteren

EVC en EVP als voorbereiding op fusiegemeente

Gemeente Slochteren bereidt zich voor op een herindeling met de gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Per 1 januari 2018 moet de nieuwe gemeente Midden-Groningen een feit zijn. Een aantrekkelijk vooruitzicht voor zowel inwoners en ambtenaren, maar ook aanleiding voor de nodige onrust.

Chrétien van den Akker, Gemeentesecretaris: ‘De thema’s en belangen voor burgers worden groter en dat vraagt om een gemeente die slagvaardiger kan optreden. Denk maar aan de problemen rondom de gaswinning, de decentralisaties in het sociale domein en de effecten van verstedelijking. We zijn het er met elkaar over eens dat we een stap vooruit zetten met het vormen van de gemeente Midden-Groningen, maar dat neemt niet weg dat het zorgvuldig moet gebeuren, met aandacht voor de positie en emoties van onze medewerkers.’

Chrétien van den Akker, Gemeentesecretaris gemeente Slochteren

‘Gemeente Slochteren gaat een herindeling aan met twee buurgemeentes; aanleiding voor zowel optimisme, als enige onrust. Libereaux hielp bij de voorbereiding op het plaatsingstraject, met aandacht voor bijbehorende emoties.’

 
Klaar voor het plaatsingstraject

Het samenvoegen van de drie gemeentes is aanleiding voor een plaatsingstraject. Een van de instrumenten om medewerkers hierbij te helpen, is het aanbieden van een EVC of EVP-traject met Libereaux.

Chrétien van den Akker: ‘Het doel van het plaatsingstraject is de beste medewerker op elke positie te krijgen. Voor veel van onze mensen betekent dit, dat ze ‘concurrentie’ hebben vanuit de gemeentes Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Er zijn meer mensen dan functies beschikbaar. Met een EVC of EVP-traject, kunnen medewerkers heel precies bepalen waar ze staan. Welke kennis en kunde hebben ze en is dat afdoende voor hun vakgebied? Als er hiaten zijn, hoe kunnen ze die dan opvullen met een bepaald opleidingstraject? En vooral: welke vaardigheden hebben ze in de loop der jaren tijdens hun werk opgedaan, die gelijk staan aan modules van een opleiding? Want een groot deel van onze mensen is ooit op mbo-niveau binnengekomen, maar werkt inmiddels op hbo-niveau. Met EVC en EVP kun je dat objectief aantonen.’

‘Onze collega-gemeenten beschouwen Slochteren als het meest gemotiveerd en enthousiast!’


Gemeente Slochteren stelde de EVC en EVP-trajecten niet verplicht. Het was aan de medewerkers zelf om hierin te investeren en het merendeel van de medewerkers maakte van deze kans gebruik.

Chrétien van den Akker: ‘Het hoofd van onze afdeling P&O kende Libereaux uit een vorige functie, en de trajecten werden bij die organisatie heel positief ontvangen. Dus toen bij ons het besluit over de herindeling dichterbij kwam, dook de naam Libereaux weer op. Niet alleen omdat we onze medewerkers zo de kans op een voorsprong binnen het plaatsingstraject kunnen geven, maar ook om gevoelens van onrust te voorkomen of verminderen. Veel medewerkers maakten daar meteen dankbaar gebruik van; mensen hebben er echt uren van hun eigen tijd in gestoken om een volledig en actueel portfolio te maken, waarin exact staat wat zij weten en kunnen. Het is een klus van formaat, maar we zien nu al hele mooie resultaten. Zo werken veel van onze medewerkers in projectgroepen met collega’s van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, waarbij het die collega’s opvalt hoe gemotiveerd en enthousiast ‘Slochteren’ is. Er heerst een optimistische stemming en mensen hebben er vertrouwen in dat ze straks op een plek terechtkomen die bij hen past.’

Nieuwe energie

Arbeidsmobiliteit was geen doel op zich van de EVC en EVP-trajecten, maar het kan wel een prima neveneffect zijn.

Chrétien van den Akker: ‘We weten al dat er in de nieuwe organisatie plek is voor iedereen met een vast contract, deels doordat er het komende jaar nog een pensioengolf aankomt. Toch hebben de EVC en EVP-trajecten veel energie losgemaakt, dat was ook heel duidelijk bij het feest ter afsluiting. Mensen vonden de samenwerking met Libereaux prettig en er hing een sfeer van positivisme. De komende weken zullen we zien hoeveel medewerkers een scholingstraject willen doen op basis van hun resultaten en op welke manier de trajecten een vervolg krijgen binnen de organisatie.’


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.