Gemeente Zandvoort

Revitalisering bestaande organisatie en voorbereiding op ambtelijke samenwerking 

Zoals veel gemeenten moest ook Zandvoort de afgelopen jaren de broekriem aantrekken. Een tijd lang konden medewerkers zich uitsluitend bezighouden met hun dagelijkse werkzaamheden, maar inmiddels is er weer ruimte voor reflectie.

Anky Griekspoor, Gemeentesecretaris: ‘We wilden onze mensen de kans geven om de balans op te maken: waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Het revitaliseren van onze organisatie was een van de aanleidingen, want EVC en EVP zijn uitstekende instrumenten om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Daarnaast bereiden we ons voor op een mogelijke ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem en als dat doorgaat komt er een plaatsingsproces. Voor beide scenario’s is het een grote plus om precies te weten welke kennis en kunde we in huis hebben. Zowel voor de gemeente als geheel, als voor de mensen individueel.’

Anky Griekspoor, Gemeentesecretaris

‘De EVP en EVC-trajecten met Libereaux zijn de objectieve bevestiging van opgedane kennis tijdens het werkproces. Het was een flinke klus, maar alle deelnemers gaven aan dat ze het nooit hadden willen missen.’

Het juiste moment voor EVP en EVC

De gemeente bood de EVC en EVP-trajecten op vrijwillige basis aan; niemand was verplicht tot deelname. Van de 150 medewerkers hebben er ruim 40 gemaakt van het aanbod, dus iets meer dan een kwart. Nog eens 27 mensen hebben alleen een ‘spiegelgesprek’ gehad zonder aansluitend traject. Anky Griekspoor: ‘Dat zijn keurige aantallen en zoiets had ik ook verwacht op basis van mijn eerdere ervaringen hiermee. Ik ken Libereaux vanuit mijn vorige functie bij de fusie tussen twee waterschappen en daar zag ik wat zo’n traject teweegbrengt. Het is een opsteker voor het zelfvertrouwen in het algemeen en bij een plaatsingsproces in het bijzonder. Dat vond ik destijds erg mooi om te zien gebeuren en nu onze organisatie zich voorbereidt op de toekomst, werd het weer actueel.’

‘We zouden met plezier weer met Libereaux samenwerken.’

 
Positieve en succesvolle samenwerking 

Gemeente Zandvoort nodige drie partijen met aantoonbare ervaring uit voor de aanbesteding, en Libereaux won.

Anky Griekspoor: ‘Libereaux is gestart met een informatiebijeenkomst voor alle managementlagen en vervolgens hebben ze de medewerkers geïnformeerd. Zodoende konden medewerkers bij hun directe leidinggevende terecht met vragen en om zich aan te melden. Elke medewerker die een EVC of EVP-traject heeft gedaan, is geëindigd met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan: waar zou ik stappen kunnen en willen zetten? Het vervolg hierop is door het reguliere management opgepakt.

‘Het bevestigt de lerende organisatie en dat we als medewerkers samen die organisatie maken.’

‘Wij hebben de samenwerking als heel positief ervaren en als de situatie zich voordoet willen we met plezier weer met Libereaux werken. Daarbij wil ik één aandachtspunt meegeven en dat is: een nog betere uitleg van de kostenstructuur. Als budgetverantwoordelijke ben ik wat laat geïnformeerd over de ‘strafporto’ die van kracht wordt als iemand achterloopt in zijn of haar traject. Dat is aan het begin van het traject wel gecommuniceerd, maar zeker als het over geld gaat kun je niet duidelijk genoeg zijn.’

Aangetoond: de lerende organisatie!

Het traject voor de gemeente Zandvoort is inmiddels feestelijk afgesloten met bloemen, taart en champagne. Wat was het nettoresultaat voor de organisatie als geheel? Anky Griekspoor: ‘EVC en EVP geven mensen de objectieve bevestiging dat hun kennis en ervaring zich tijdens een groeiproces ontwikkelen. Het bevestigt de lerende organisatie en dat we als medewerkers samen die organisatie maken. Een uitstekend rendement en wij zijn klaar voor wat de toekomst ons brengt.’


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.