Gemeente Tilburg

Grip op het grote personeelsplaatje 

Alle Nederlandse gemeenten moeten de medewerkers van hun afdelingen vergunningverlening, toezicht en handhaving screenen op kennis en kunde. Wim Tijssen, Programmamanager Implementatie Omgevingswet bij de gemeente Tilburg nam hier als Projectleider Kwaliteitscriteria 2.1 het voortouw in. Zijn inschatting was dat de kennis door de bank genomen voldoende op niveau zou zijn, en daarin kreeg hij gelijk. Toch waren de screenings allesbehalve verspilde moeite, want de resultaten zijn een geweldige tool voor de medewerkers én de organisatie.

Wim Tijssen: ‘We zijn een grote gemeente met ruim 65 mensen op de afdelingen Dienstverlening, Veiligheid en Wijken en Ruimte, en het gemiddelde niveau ligt vrij hoog. Dat betekent ook dat onze medewerkers niet stil zitten en dat we een proactief personeelsbeleid hanteren. Met een actueel overzicht van de kennis en kunde van onze mensen, kunnen we snel reageren als er een vacature ontstaat, of als mensen willen doorstromen naar een andere functie of afdeling. In die zin hebben de screenings ons een tool opgeleverd om onze personeelsplanning strategisch te benaderen.’

‘Het is belangrijk om mensen mee te nemen in het proces, zodat zij zelf de voordelen zien en in beweging willen komen.’

 
Screening: kans of bedreiging?

Het Rijk bestempelt de Kwaliteitscriteria voor VTH niet als resultaatverplichting, maar als inspanningsverplichting. Elke gemeente screent haar eigen mensen en zorgt voor bijscholing waar nodig.

Wim Tijssen: ‘Voor onze medewerkers was dit een mooie kans; ze worden gescreend en als er gaten zitten in hun kennis dan mogen zij die opvullen. Daartoe verplicht de organisatie zich. Toch was het voor sommigen ook bedreigend, en Libereaux heeft die emoties tijdens het traject niet genegeerd. Het is belangrijk om mensen mee te nemen in het proces, zodat zij zelf de voordelen zien en in beweging willen komen. Libereaux en wij deden dat door te starten met een gezamenlijke bijeenkomst, waar iedereen dezelfde uitleg kreeg en vragen kon stellen. Gedurende het proces organiseerden ze ook tussentijdse bijeenkomsten om te evalueren en waar nodig bij te sturen. Gemiddeld genomen is deze werkwijze van Libereaux door onze medewerkers gewaardeerd met een ruime zeven en dat is een heel mooi cijfer.’

Wim Tijssen, Programmamanager Implementatie Omgevingswet

‘Libereaux heeft EVP en EVC-trajecten gedaan met de ruim 65 mensen van onze organisatie. De uitkomst gebruiken we niet alleen om de opleidingsbehoefte in beeld te brengen, maar op strategisch niveau.’

 

Logische keuze voor Libereaux

Waar let je op bij de keuze voor een externe partner? Zeker als de keuze beperkt is, zoals in de markt waar Libereaux opereert.

Wim Tijssen: ‘Wij hebben gegoogeld en links en rechts rondgevraagd naar ervaringen van anderen. Daar kwam een heel kort lijstje uit met drie partijen van betekenis. Al vrij snel waren we ervan overtuigd dat het Libereaux moest worden en dat had vier redenen: ten eerste doet Libereaux alleen de screening, waar anderen ook de opleidingen erbij verzorgen. Dat is als de slager die zijn eigen vlees keurt en dat wil er bij mij niet in.’

‘Wij kiezen niet voor een slager die zijn eigen vlees keurt.’

‘Ten tweede zijn zij competent in het screenen en dat vergt ervaring en vaardigheid. Ten derde zijn ze erkend door het ministerie van OC&W, om EVC-trajecten te mogen doen. En ten vierde hadden wij een klik met zowel de werkwijze die zij voorstelden als met hun mensen op zich. De medewerkers van Libereaux zijn stuk voor stuk specialisten op hun vakgebied en het bedrijf stelt zich flexibel op, om samen tot het best mogelijke resultaat te komen. Al met al was het een hele positieve ervaring.’


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.