Hogeschool Windesheim

Libereaux als ontwikkelpartner van Hogeschool Windesheim

Windesheim wil voor elke student een persoonlijke leerroute mogelijk maken. Met daarbij het ideaal geen enkele student onnodig uitvalt. Iedere student moet de kans krijgen om het curriculum te vinden dat het beste bij hem of haar past, zodat het leren en ontwikkelen van de student onderdeel wordt van een leven lang leren en zo aansluit bij de arbeidsmarkt.

Om voor iedere student een persoonlijke leerroute te ontwikkelen heb je flexibel onderwijs nodig. Dit wilde Windesheim inrichten met behulp van leeruitkomsten. Om deze reden zijn wij aangehaakt met onze expertise rondom leeruitkomsten. Leeruitkomsten zijn een omvangrijke beschrijving van wat (beginnende) professionals aan het einde van de opleiding of periode moeten kunnen. Meer weten over leeruitkomsten en flexibel onderwijs, lees dan het artikel van onze collega Carine hier.

Hogeschool Windesheim

'Windesheim wil voor elke student een persoonlijke leerroute mogelijk maken. Met daarbij het ideaal geen enkele student onnodig uitvalt.'

hogeschool windesheim

Windesheim is één van onze opdrachtgevers die wij helpen om het onderwijs flexibeler te maken door middel van leeruitkomsten. Zo zijn we gestart bij het domein Business, Media en Recht (BMR). Hier hebben we in samenwerking met projectgroep BMR van Windesheim leeruitkomsten geformuleerd voor verschillende opleidingen aan de hand van de Tuning-methode en de NVAO-eisen. Vervolgens hebben wij de opleidingen ondersteund bij het formuleren en invullen van de rubrics. Dit heeft geresulteerd in praktische leeruitkomsten en rubrics bij de opleidingen.

Sinds 1 februari zijn wij volop bezig met een nieuwe opdracht, namelijk een grootschalige analyse van alle opgestelde leeruitkomsten. Dit doen we aan de hand van een rubric waarin we de eisen hebben samengevat waaraan de leeruitkomsten moeten voldoen. Dit resulteert in een eindrapportage die inzicht geeft in de algemene stand van zaken wat betreft de leeruitkomsten van alle opleidingen van het Windesheim. Hierin staat onder andere welke leeruitkomsten voldoen aan de gestelde eisen en waar nog op verbeterd kan worden. Met deze informatie kunnen de onderwijsadviseurs binnen Windesheim in gesprek met de opleidingen.

Er liggen nog weer een aantal nieuwe opdrachten in het verschiet. Hierover lees je later meer.

Wil je meer weten over flexibel onderwijs of leertuitkomsten? Neem dan contact op met Raymond Steenkamp.


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.