Gemeente Enschede

Vakbekwaam binnen VTH en Omgevingswet

Enkele jaren geleden hebben wij voor de gemeente Enschede een zogenaamde nulmeting uitgevoerd op de landelijke VTH-Kwaliteitscriteria (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Omdat er inmiddels nieuwe criteria (versie 2.2) zijn opgesteld, hebben wij een actualisatie op medewerker niveau uitgevoerd zodat de gemeente Enschede objectief kan aantonen in hoeverre zij voldoet aan deze criteria. Deze medewerkers hebben het Vakbekwaamheidsbewijs KC 2.2 ontvangen. 

Henk-Jan van Tubbergh, projectleider

'Het vakbekwaamheidsbewijs geeft een gevoel van trots. Medewerkers zien resultaat van hun werk. Het is nu echt zichtbaar dat je, door opleiding en/of werkervaring, voldoet aan de wet. Het helpt de medewerkers verder, dat is gaaf.'

Gemeente Enschede
 
Omgevingswet en Doelprofiel Omgevingsadviseur

Dit moment is ook aangegrepen om de medewerkers van het Cluster Omgeving & Recht voor te bereiden op onder meer de komst van de Omgevingswet. Hierbij is bewust gekozen om deze ontwikkeling ook van de medewerker zelf te laten zijn: via expertmeetings met medewerkers hebben we samen de ontwikkelingen besproken en vastgesteld hoe we hierop willen reageren. Deze reactie is vervolgens vertaald naar vaardigheden en neergelegd in het Doelprofiel Omgevingsadviseur: een competentieprofiel die de andere en nieuwe vaardigheden laten zien. Door eerst op individueel niveau te bekijken wat iemand al beheerst, ontstaat er ook zicht op wat de ontwikkelbehoefte is. En belangrijker nog, de bereidheid om mee te groeien en mee te doen is door deze aanpak sterk toegenomen.

'Het is mooi om te zien dat medewerkers zich nu ook meer betrokken voelen bij de ontwikkelingen én dat zijzelf hierin ook een rol hebben. We hebben nu concreet in beeld waaraan we willen gaan werken en hoe we dat gaan doen: nu begint het pas!' – Edwin Lastdrager, Clustermanager Omgeving & Recht


Blijven motiveren

'We hebben de rol van Libereaux in het hele proces als heel prettig ervaren. Snel contact, goede afspraken en proactief. Het is een heel toegankelijke organisatie met korte lijnen. De medewerkers zijn vakbekwaam en gedreven. Over-all zijn we heel tevreden over het proces en de resultaten. Nu is het aan ons om de medewerkers te blijven motiveren om door te leren.'


Wil je weten hoe deze aanpak ook voor jullie organisatie en medewerkers kan werken, neem dan contact op met Raymond Steenkamp (zie hieronder), of lees eerst meer over ons Competentietraject.


Raymond Steenkamp

Raymond Steenkamp


Meer weten?

Voor meer informatie kun je ons bellen, maar we zouden het erg waarderen als je even de tijd neemt om onderstaand formulier in te vullen en te versturen. Dan bellen wij jou terug en hebben we de relevante informatie direct bij de hand.