Professionalisering is goed voor mens en organisatie. Zeker als de motivatie vanuit je medewerkers komt.

Ontdek hoe

Landelijke partner van overheidsorganisaties en opleidingen

Libereaux is gespecialiseerd in het bevorderen van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Je kunt niet alleen bij ons terecht voor de landelijk erkende ervaringscertificaten (EVC), maar voor een divers aanbod producten en diensten. Zo maken we ‘een leven lang leren’ onderdeel van jouw organisatie, compleet met strategisch opleidingsplan en het inrichten van de academie. We motiveren je medewerkers om in beweging te komen in tijden van fusie of reorganisatie. En we optimaliseren de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, als een van de partners binnen het Nationaal Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL). 

Wim Tijssen, Programmamanager Implementatie Omgevingswet

‘Libereaux heeft EVP en EVC-trajecten gedaan met de ruim 65 mensen van onze organisatie. De uitkomst gebruiken we niet alleen om de opleidingsbehoefte in beeld te brengen, maar op strategisch niveau.’

Actueel thema

Rendement met de e-Portfolioaanpak

Wij organiseren expertmeetings om samen met u te sparren over de meest recente ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkomgeving. Vanuit onze expertise gaan we mogelijkheden na en laten we de valkuilen zien.

Klantcases


Onze klanten aan het woord over meetbare resultaten

Met Libereaux kies je voor een resultaatgerichte partner. Daarmee onderscheiden wij ons zonder meer. We stemmen vooraf duidelijk af wat jullie wensen zijn, en welke diensten en/of producten we daarvoor kunnen inzetten. Dat is het vertrekpunt voor ons om een meetbaar effect te realiseren. Ontdek zelf hoe Libereaux werkt; lees de ervaringsverhalen van een aantal van onze opdrachtgevers.

Lees meer

Actueel

Rendement met de e-Portfolioaanpak

Wij organiseren expertmeetings om samen met u te sparren over de meest recente ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkomgeving. Vanuit onze expertise gaan we mogelijkheden na en laten we de valkuilen zien.

Lees verder

Kwaliteitscriteria en omgevingswet: de nieuwe rol van de ambtenaar

Libereaux is sinds 2012 betrokken bij de Wabo Kwaliteitscriteria, waarbij het specifiek gaat om het uitvoeren van een nulmeting op persoonsniveau via het Ervaringsprofiel.

Lees verder

Arbeidspotentieel van de vluchteling

Samen met 18 Europese landen is in 2016 nagedacht over het optimaal inzichtelijk maken van het arbeidspotentieel van de vluchteling. Libereaux ontwikkelde daarom het Werkpaspoort statushouders.

Lees verder